Centrum Profilaktyki
i Rehabilitacji Wad Postawy
Ilona Paprocka